Naše stránka využívá cookies a podobné technologie ke zpříjemnění vašeho nakupování.

Pokud s používám nesouhlasíte, změňte nastavení prohlížeče.

Souhlasím
košík je prázdný

Záruční podmínky

1Záruční doba je dle platných zákonů ČR. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Přijetím zboží kupující stvrzuje, že obal zásilky byl neporušen. V případě doručení poškozeného zboží je kupující povinen oznámit tuto skutečnost provozovateli bez zbytečného odkladu a zároveň, po dohodě s provozovatelem, mu zaslat poškozené zboží zpět do pěti pracovních dnů od jeho převzetí. V takovém případě vrátí provozovatel kupujícímu kupní cenu na kupujícím určený účet, případně na účet, ze kterého byla přijata platba dané objednávky, a to do pěti pracovních dnů ode dne vrácení poškozeného zboží.

2Náhrada škody za poškození zboží způsobené dopravcem není, v případě odeslání zboží kupujícím, v kompetenci provozovatele, a proto si jej kupující musí řešit sám.

!Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli internetového obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.